Zwitserse schoonheid & Care begrijpt dat uw privacy belangrijk voor u is en dat u geeft om hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt. We respecteren en waarderen de privacy van iedereen die deze website bezoekt, www.swissbeautyandcare.com   (‘Onze site’) en verzamelen en gebruiken alleen persoonsgegevens op manieren die hier worden beschreven, en op een manier die in overeenstemming is met onze verplichtingen en uw rechten onder de wet.

Lees dit privacybeleid aandachtig door en zorg ervoor dat u het begrijpt.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met onze gegevensbeheerder:
Diana Tapia +41787468483

 1. Definities en interpretatie

In dit beleid hebben de volgende termen de volgende betekenis:

“Account” betekent een account dat vereist is voor toegang tot en/of gebruik van bepaalde delen en functies van Onze Site;
“Cookie” betekent een klein tekstbestand dat door Onze Site op uw computer of apparaat wordt geplaatst wanneer u bepaalde delen van Onze Site bezoekt en/of wanneer u bepaalde functies van Onze Site gebruikt. Details van de cookies die door onze site worden gebruikt, worden uiteengezet in deel 14 hieronder; en
‘Cookiewet’ betekent de relevante delen van de Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003;
 1. Informatie over ons

Onze site is eigendom van en wordt beheerd door Swiss Beauty & Zorg

Geregistreerd adres: Manessestrasse 97, Zürich, Zwitserland

 1. Wat dekt deze polis?

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op uw gebruik van onze site. Onze site kan links naar andere websites bevatten. Houd er rekening mee dat we geen controle hebben over hoe uw gegevens worden verzameld, opgeslagen of gebruikt door andere websites en we raden u aan het privacybeleid van dergelijke websites te controleren voordat u gegevens aan hen verstrekt.

 1. Wat zijn persoonlijke gegevens?

Persoonlijke gegevens worden door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-verordening 2016/679) (de “AVG”) gedefinieerd als ‘alle informatie met betrekking tot een identificeerbare persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator’.

Persoonlijke gegevens zijn, in eenvoudiger bewoordingen, alle informatie over u waarmee u kunt worden geïdentificeerd. Persoonlijke gegevens omvatten voor de hand liggende informatie zoals uw naam en contactgegevens, maar ook minder voor de hand liggende informatie zoals identificatienummers, elektronische locatiegegevens en andere online identificatiegegevens.

 1. Wat zijn mijn rechten?

Op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u de volgende rechten, die we altijd zullen proberen te handhaven:

 1. Het recht om geïnformeerd te worden over onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens. Dit privacybeleid zou u alles moeten vertellen wat u moet weten, maar u kunt altijd contact met ons opnemen voor meer informatie of om vragen te stellen met behulp van de details in deel 15.
 2. Het recht op toegang tot de persoonlijke gegevens die we over u hebben. Deel 13 zal je vertellen hoe je dit moet doen.
 3. Het recht om uw persoonlijke gegevens te laten corrigeren als een van uw persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard, onjuist of onvolledig is. Neem contact met ons op via de details in Deel 15 voor meer informatie.
 4. Het recht om te worden vergeten, d.w.z. het recht om ons te vragen om uw persoonlijke gegevens die we hebben te verwijderen of anderszins te verwijderen. Neem contact met ons op via de details in Deel 15 voor meer informatie.
 5. Het recht om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken (d.w.z. te voorkomen).
 6. Het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor een bepaald doel of bepaalde doeleinden.
 7. Het recht om toestemming in te trekken. Dit betekent dat, als we vertrouwen op uw toestemming als rechtsgrond voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens, u die toestemming te allen tijde kunt intrekken.
 8. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat, als u rechtstreeks persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, wij deze met uw toestemming of voor de uitvoering van een contract gebruiken en dat gegevens geautomatiseerd worden verwerkt, u ons om een ​​kopie van die persoonsgegevens kunt vragen om in veel gevallen hergebruiken met een andere dienst of bedrijf.
 9. Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. We gebruiken uw persoonlijke gegevens niet op deze manier.

Voor meer informatie over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens of het uitoefenen van uw rechten zoals hierboven beschreven, kunt u contact met ons opnemen via de gegevens in Deel 15.

Het is belangrijk dat uw persoonsgegevens juist en actueel worden gehouden. Als een van de persoonlijke gegevens die we over u hebben, verandert, houd ons dan op de hoogte zolang we over die gegevens beschikken.

Nadere informatie over uw rechten kan ook worden verkregen bij de Information Commissioner’s Office of uw plaatselijke Citizens Advice Bureau.

Als u een reden heeft voor een klacht over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Information Commissioner’s Office. We zouden echter graag van de gelegenheid gebruik maken om uw zorgen op te lossen, dus neem eerst contact met ons op via de details in Deel 15.

 1. Welke gegevens verzamelt u en hoe?

Afhankelijk van uw gebruik van onze site, kunnen we sommige of alle persoonlijke gegevens in de onderstaande tabel verzamelen en bewaren, met behulp van de methoden die ook in de tabel worden uiteengezet. Zie ook Deel 14 voor meer informatie over ons gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën. We verzamelen geen ‘speciale categorie’ of ‘gevoelige’ persoonlijke gegevens EN/OF persoonlijke gegevens met betrekking tot kinderen EN/OF gegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en/of strafbare feiten

 

Verzamelde gegevensHoe we de gegevens verzamelenIdentiteitsinformatie inclusief naam,<<voeg methode van verzamelen en/of bron(nen)>> in.Contactgegevens inclusief adres, e-mail, telefoonnummer<<voeg methode van verzamelen en/of bron(nen)>> in.Betalingsinformatie inclusief bankgegevens<<voeg methode van verzamelen en/of bron(nen)>> in.

 1. Hoe gebruikt u mijn persoonlijke gegevens?

Volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming moeten we altijd een wettelijke basis hebben voor het gebruik van persoonlijke gegevens. Alle gegevens die we gebruiken, zijn alleen voor onze wettige en legitieme zakelijke belangen

Met uw toestemming en/of waar toegestaan ​​door de wet, kunnen we uw persoonlijke gegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden, waaronder contact met u opnemen via e-mail EN/OF telefoon EN/OF sms EN/OF post met informatie over mogelijke vacatures. U ontvangt geen onwettige marketing of spam. We zullen altijd werken om uw rechten volledig te beschermen en te voldoen aan onze verplichtingen onder de Wetgeving inzake gegevensbescherming en de Privacy en Elektronische Communicatie (EG-richtlijn) Verordeningen 2003, en u zult altijd de mogelijkheid hebben om u af te melden. We zullen altijd uw uitdrukkelijke opt-in toestemming voordat u uw persoonlijke gegevens met derden deelt voor marketingdoeleinden en u kunt zich op elk moment afmelden.

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor het doel of de doelen waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld, tenzij we redelijkerwijs geloven dat een ander doel verenigbaar is met dat of die oorspronkelijke doel(en) en we uw persoonlijke gegevens voor dat doel moeten gebruiken. Als we uw persoonlijke gegevens op deze manier gebruiken en u wilt dat we uitleggen hoe het nieuwe doel verenigbaar is met het origineel, neem dan contact met ons op via de details in Deel 15.

Als we uw persoonlijke gegevens moeten gebruiken voor een doel dat geen verband houdt met of onverenigbaar is met het doel of de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld, zullen we u informeren en de wettelijke basis uitleggen die ons in staat stelt dit te doen.

In sommige omstandigheden, waar toegestaan ​​of vereist door de wet, kunnen we uw persoonlijke gegevens verwerken zonder uw medeweten of toestemming. Dit zal alleen gebeuren binnen de grenzen van de wetgeving inzake gegevensbescherming en uw wettelijke rechten.

 1. Hoe lang bewaart u mijn persoonlijke gegevens?

We zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is in het licht van de reden(en) waarvoor deze voor het eerst zijn verzameld. Uw persoonlijke gegevens worden daarom niet langer bewaard dan 6 jaar vanaf de datum waarop deze voor het eerst zijn verstrekt zonder dat u daarvoor verdere toestemming hebt gegeven

 1. Hoe en waar bewaar of draag je mijn persoonlijke gegevens over?

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen opslaan of overdragen binnen de EU. Dit betekent dat het volledig wordt beschermd onder de wetgeving inzake gegevensbescherming.

 1. Deel je mijn persoonlijke gegevens?

We zullen uw persoonlijke gegevens voor geen enkel doel met derden delen, behoudens de volgende uitzonderingen.

Als we delen van ons bedrijf of onze activa verkopen, overdragen of samenvoegen, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen aan een derde partij. Elke nieuwe eigenaar van ons bedrijf kan uw persoonlijke gegevens op dezelfde manier blijven gebruiken als wij ze hebben gebruikt, zoals gespecificeerd in dit privacybeleid.

In sommige beperkte omstandigheden kunnen we wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonlijke gegevens te delen, waaronder die van u, als we betrokken zijn bij juridische procedures of voldoen aan wettelijke verplichtingen, een gerechtelijk bevel of de instructies van een overheidsinstantie.

Als uw persoonlijke gegevens worden gedeeld met een derde partij, zoals hierboven beschreven, zullen we stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig en beveiligd worden behandeld in overeenstemming met uw rechten, onze verplichtingen en de verplichtingen van de derde partij onder de wet, zoals hierboven beschreven in deel 9.

 1. Hoe kan ik mijn persoonlijke gegevens beheren?
  • Naast uw rechten onder de wetgeving inzake gegevensbescherming, uiteengezet in deel 5, kunt u, wanneer u persoonlijke gegevens verstrekt via onze site, opties krijgen om ons gebruik van uw persoonlijke gegevens te beperken. We streven er met name naar om u sterke controles te geven over ons gebruik van uw gegevens voor directmarketingdoeleinden (inclusief de mogelijkheid om u af te melden voor het ontvangen van e-mails van ons, wat u kunt doen door u af te melden via de links in onze e-mails en andere communicatie op het punt van het verstrekken van uw gegevens en door uw account te beheren).

 

 1. Kan ik informatie achterhouden?

U kunt toegang krijgen tot bepaalde delen van onze site zonder enige persoonlijke gegevens te verstrekken. Als u echter alle functies en functies die beschikbaar zijn op Onze Site wilt gebruiken, moet u mogelijk toestemming geven voor:het verzamelen van bepaalde gegevens.

U kunt ons gebruik van cookies beperken.

 1. Hoe krijg ik toegang tot mijn persoonlijke gegevens?

Als u wilt weten welke persoonlijke gegevens we over u hebben, kunt u ons om details van die persoonlijke gegevens vragen en om een ​​kopie ervan (waar dergelijke persoonlijke gegevens worden bewaard). Dit staat bekend als een “subject access request”.

Alle verzoeken om toegang tot subjecten moeten schriftelijk worden gedaan en worden verzonden naar het e-mailadres of postadres dat wordt vermeld in Deel 15. Om dit zo gemakkelijk mogelijk voor u te maken, is er een aanvraagformulier voor toegang tot subjecten dat u kunt gebruiken. U hoeft dit formulier niet te gebruiken, maar het is de gemakkelijkste manier om ons alles te vertellen wat we moeten weten om zo snel mogelijk op uw verzoek te reageren.

Er zijn normaal gesproken geen kosten verbonden aan een verzoek om toegang tot een onderwerp. Als uw verzoek ‘kennelijk ongegrond of buitensporig’ is (bijvoorbeeld als u herhaalde verzoeken doet), kunnen er kosten in rekening worden gebracht om onze administratieve kosten voor het reageren te dekken.

We zullen binnen een maand na ontvangst van uw verzoek om toegang tot uw onderwerp reageren. Normaal gesproken streven we ernaar om binnen die tijd een volledig antwoord te geven, inclusief een kopie van uw persoonlijke gegevens. In sommige gevallen, met name als uw verzoek complexer is, kan er echter meer tijd nodig zijn tot een maximum van drie maanden vanaf de datum waarop we uw verzoek hebben ontvangen. U wordt volledig op de hoogte gehouden van onze voortgang.

 1. Hoe gebruikt u cookies?

Onze site kan bepaalde first-party cookies op uw computer of apparaat plaatsen en openen. First-party cookies zijn cookies die rechtstreeks door ons worden geplaatst en die alleen door ons worden gebruikt. We gebruiken cookies om uw ervaring met onze site te vergemakkelijken en te verbeteren en om onze services te leveren en te verbeteren. We hebben deze cookies zorgvuldig gekozen en hebben stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat uw privacy en persoonlijke gegevens te allen tijde worden beschermd en gerespecteerd.

Alle cookies die door en op onze site worden gebruikt, worden gebruikt in overeenstemming met de huidige cookiewet.

Voordat cookies op uw computer of apparaat worden geplaatst, wordt u gevraagd om toestemming voor het plaatsen van die cookies. Door uw toestemming te geven voor het plaatsen van cookies stelt u ons in staat u de best mogelijke ervaring en service te bieden. U kunt desgewenst toestemming voor het plaatsen van cookies weigeren; het is echter mogelijk dat bepaalde functies van onze site niet volledig of niet werken zoals bedoeld.

Naast de bedieningselementen die we bieden, kunt u ervoor kiezen om cookies in uw internetbrowser in of uit te schakelen. Bij de meeste internetbrowsers kunt u ook kiezen of u alle cookies of alleen cookies van derden wilt uitschakelen. Standaard accepteren de meeste internetbrowsers cookies, maar dit kan worden gewijzigd. Raadpleeg voor meer informatie het helpmenu in uw internetbrowser of de documentatie die bij uw apparaat is geleverd.

U kunt er op elk moment voor kiezen om cookies op uw computer of apparaat te verwijderen, maar u kunt alle informatie verliezen die u in staat stelt om sneller en efficiënter toegang te krijgen tot onze site, inclusief, maar niet beperkt tot, login- en personalisatie-instellingen.

Het wordt aanbevolen om uw internetbrowser en besturingssysteem up-to-date te houden en de hulp en begeleiding te raadplegen van de ontwikkelaar van uw internetbrowser en de fabrikant van uw computer of apparaat als u niet zeker bent over het aanpassen van uw privacy-instellingen.

 

 1. Hoe kan ik contact met u opnemen?

Gebruik de volgende gegevens om contact met ons op te nemen over alles wat te maken heeft met uw persoonlijke gegevens en gegevensbescherming, inclusief het indienen van een verzoek om toegang tot het onderwerp

E-mailadres: <<vul e-mailadres in>>.

Telefoonnummer: <<vul telefoonnummer in>>.

Postadres: <<voeg adres in>>.

 1. Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als de wet verandert, of als we ons bedrijf veranderen op een manier die van invloed is op de bescherming van persoonsgegevens.

Alle wijzigingen worden onmiddellijk op Onze Site geplaatst en u wordt geacht de voorwaarden van het Privacybeleid te hebben geaccepteerd bij uw eerste gebruik van Onze Site na de wijzigingen. We raden u aan deze pagina regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven.

Krijg antwoord op al uw vragen die u mogelijk heeft.

Hier beantwoorden we al je vragen over onze online verkoop.

zend ons een bericht

Fout: Contact formulier niet gevonden.